Shërbimet

Ne ofrojmë një gamë të gjerë shërbimesh për Bujqësinë e Qëndrueshme dhe Industrinë Ushqimore.

Ju lutemi zgjidhni aktivitetin përkatës. Më pas do të shihni një përmbledhje të shërbimeve të disponueshme.