NOP

NOP

NOP është një program rregullator i SHBA-së që zhvillon dhe zbaton standarde të qëndrueshme për produktet bujqësore të prodhuara në mënyrë organike, të cilat shiten në Shtetet e Bashkuara.

Përfitimet për klientin

Certifikimi ofron mundësi marketingu në SHBA.

Normativa

Programi kombëtar organik i USDA (SHBA)

Website USDA

Link

Website NOP

Link

Standarte dhe rregulla

Link

Personi i kontaktit

Klodiana Balla Klodiana Balla

Zëvendës Menaxher / Përgjegjës i njësisë së Certifikimit / Menaxhere Cilësie
+355 (0)68 900 36 37
klodiana.balla@bio-inspecta.al