Të dhëna ligjore

bio.inspecta shpk

“Rruga Kavajës”,
Ndërtesa 132, Hyrja 9,
Ap. 43, 1023 Tiranë, Shqipëri

Tel.  +355 (0) 68 90 03 637
Tel.  +355 44 80 60 18
contact@bio-inspecta.al

NIPT    
L71807029E

Të dhënat bankare
IBAN EUR: AL55 2051 1313 0029 04CL PRCF EURA
IBAN ALL: AL60 2051 1313 0029 04CL PRCL ALLT


bio.inspecta Dega në Kosovë

Rr. "Hamdi Grajeçevci"
Apollonia A, Hyrja.III No.2,
Fushë-Kosovë Kosovëo

Tel. +383 (0) 49 818 558
contact@bio-inspecta.al

NUI
81147620

Të dhënat bankare
IBAN EUR: 1701017400414181EUR