HACCP

HACCP

HACCP është një sistem menaxhimi i cili na lejon të identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e mundshme në të gjitha fazat e prodhimit dhe përpunimit të ushqimit. Ai synon sigurinë ushqimore në të gjitha fazat e zinxhirit ushqimor. Parimet HACCP janë pjesë e Direktivave Europiane dhe të Legjislacionit Shqiptar të Ushqimit, zbatimi i të cilave është një kërkesë ligjore për të gjithë operatorët e industrisë ushqimore.

Përfitimi i konsumatorit

- Qasje sistematike për identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve
- Ulja e kostove për problemet e sigurisë ushqimore
- Produkte ushqimore më të sigurta për konsumatorin
- Efikasitet më i lartë
- Rritja e besueshmërisë dhe kënaqësisë së konsumatorit
- Rritja e konkurrencës në tregun e brendshëm
- Shmang barrierat e tregtisë ndërkombëtare

Baza

Codex Alimentarius

Codex Alimentarius

Link

Personi i kontaktit

Hënë Demko Hënë Demko

Financë & Administrim
+355 (0)68 900 36 37
contact@bio-inspecta.al