Certifikim i produkteve Natyrale / Ekstensive

Certifikim i produkteve Natyrale / Ekstensive

bio.inspecta shpk ofron verifikim dhe certifikim të produkteve të prodhuara në kushtet natyrale dhe ekstensive.

Përfitimet për klientin

- Konfirmim nga një pale e tretë e pavarur në lidhje me origjinën e produktit
- Rritje e vlerës së produktit
- Besueshmëri e rritur për konsumatorët

Baza

Rregullore e bio.inspecta për verifikimin e origjinës së produkteve

Personi i kontaktit