Përfitoni nga shërbimet e zgjedhura si klienti apo partneri ynë. Ne do të jemi të lumtur t'ju tregojmë se si shërbimet tona mund ta bëjnë punën tuaj më të lehtë.


Klientë të Çertifikuar

EASY-CERT Customer portal

EASY-CERT Customer portal

Platformë online për klientët organikë
- Pyetje për certifikimin dhe statusin e etiketës
- Sigurohuni që produktet e blera kanë statusin e deklaruar


Klientë të certifikuar GlobalG.A.P.

Klientë të certifikuar GlobalG.A.P.

Vizitoni faqen e GlobalG.A.P. për klientët e certifikuar


Ligji Shqiptar për prodhimin Biologjik 106/2016

Ligji Shqiptar për prodhimin Biologjik 106/2016

Platformë online për klientët e certifkuar sipas Ligjit Shqiptar 106/2016


Klientë të certifikuar Hallall

Klientë të certifikuar Hallall

Platformë online për klientët Hallall


Klientët e certifikuar HACCP

Klientët e certifikuar HACCP

Platformë online për klientët HACCP


Inpute të aprovuara nga bio.inspecta

Inpute të aprovuara nga bio.inspecta

Kërko për produkte të aprovuara
Shkarko konfirmimet për produktet online