GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. është një markë e sigurimit të fermave që përfshijnë një sërë standardesh për praktika bujqësore të sigurta, të përgjegjshme nga ana sociale dhe mjedisore. Ky standart përbën gjithashtu bazën për numrin unik GGN: Etiketa e konsumatorit për bujqësi të çertifikuar, të përgjegjshme dhe transparente.

bio.inspecta është në proces vlerësimi nga Shërbimi Zviceran i Akreditimit (SAS) dhe miratimi nga Sekretariati i GlobalG.A.P. Së shpejti do të jemi në gjendje të ofrojmë shërbimet tona profesionale të inspektimit dhe certifikimit kundrejt standartit GlobalG.A.P.

Përfitimet për klientin

Standartet GLOBALG.A.P. ofrojnë disa përfitime për prodhuesit:
i. Ulja e rreziqeve të sigurisë ushqimore
ii.Shërben si një platformë komunikimi teknik për përmirësim të vazhdueshëm dhe transparencë në të gjithë zinxhirin ushqimor
iii. Ulje e kostos së pajtueshmërisë
v. Rritja e integritetit të sigurisë në fermë

Baza

• Rregulloret e Përgjithshme GLOBALG.A.P.
• Rregulla specifikeGLOBALG.A.P.
• Udhëzimet e integruara të sigurimit të fermës
• Interpretimet kombëtare
• Njoftimet dhe përditësimet normative

Website

Link

Personi i kontaktit

Klajdi Ceka Klajdi Ceka

Zëvendës Menaxher / Menaxhere Cilësie / Përgjegjës i njësisë së Inspektimit
+355 (0)68 900 36 37
klajdi.ceka@bio-inspecta.al