Ligji Shqiptar 106/2016

Ligji Shqiptar 106/2016

Ligji nr. 106/2016 për prodhimin biologjik, etiketimin e produkteve biologjike dhe kontrollin e tyre me qëllim tregtimin brenda vendit

Baza

Ligji Shqiptar 106/2016

Website

Link

Ligji Shqiptar 106/2016

Link

Standarte dhe rregulla

Link

Personi i kontaktit

Klodiana Balla Klodiana Balla

Zëvendës Menaxher / Përgjegjës i njësisë së Certifikimit / Menaxhere Cilësie
+355 (0)68 900 36 37
klodiana.balla@bio-inspecta.al