Ligji Shqiptar 106/2016

Ligji Shqiptar 106/2016

Ligji nr. 106/2016 për prodhimin biologjik, etiketimin e produkteve biologjike dhe kontrollin e tyre me qëllim tregtimin brenda vendit

Baza

Ligji Shqiptar 106/2016

Website

Link

Ligji Shqiptar 106/2016

Link

Standarte dhe rregulla

Link

Personi i kontaktit