Standarti Organik i bio.inspecta

Standarti Organik i bio.inspecta

Standarti Organik i bio.inspecta ekuivalent me rregulloren (EC) No 834/2007 si dhe rregullat përkatëse implementuese (EC) No 889/2008.

Normativa

Aplikohet dokumenti "bio.inspecta Organic Standard (bi-OS)". Ky dokument si dhe dokumenta të tjera relevante gjenden nën seksionin DOKUMENTA, Dokumenta të përgjithshme.

Website

Link

Standarte dhe rregulla

Link

Standarti Organik i bio.inspecta (bi-OS)

Link

Personi i kontaktit

Klodiana Balla Klodiana Balla

Zëvendës Menaxher / Përgjegjës i njësisë së Certifikimit / Menaxhere Cilësie
+355 (0)68 900 36 37
klodiana.balla@bio-inspecta.al