Nga afër dhe personalisht. Ekipi që qëndron pas bio.inspecta shpk

Klodiana Balla

Zëvendës Menaxher / Përgjegjës i njësisë së Certifikimit / Menaxhere Cilësie
+355 (0)68 900 36 37
klodiana.balla@bio-inspecta.al

Klodiana Balla
Hënë Demko
Fjolla Hajdari

Administrim zyra në Kosovë / Certifikues
+383 49 818 558
fjolla.hajdari@bio-inspecta.al

Fjolla Hajdari
Përgjegjës i njësisë së Inspektimit
Klajdi Ceka

Përgjegjës i njësisë së Inspektimit
+355 (0)68 900 36 37
klajdi.ceka@bio-inspecta.al

Klajdi Ceka
Përgjegjës i njësisë së Certifikimit
Klodiana Balla

Zëvendës Menaxher / Përgjegjës i njësisë së Certifikimit / Menaxhere Cilësie
+355 (0)68 900 36 37
klodiana.balla@bio-inspecta.al

Klodiana Balla
Certifikues
Fjolla Hajdari

Administrim zyra në Kosovë / Certifikues
+383 49 818 558
fjolla.hajdari@bio-inspecta.al

Fjolla Hajdari
Klodiana Balla

Zëvendës Menaxher / Përgjegjës i njësisë së Certifikimit / Menaxhere Cilësie
+355 (0)68 900 36 37
klodiana.balla@bio-inspecta.al

Klodiana Balla
Franziska Staubli