Nga afër dhe personalisht. Ekipi që qëndron pas bio.inspecta shpk

Klajdi Ceka

Zëvendës Menaxher / Menaxhere Cilësie / Përgjegjës i njësisë së Inspektimit
+355 (0)68 900 36 37
klajdi.ceka@bio-inspecta.al

Klajdi Ceka
Hënë Demko
Fjolla Hajdari

Administrim zyra në Kosovë / Përgjegjës i njësisë së Certifikimit
+383 49 818 558
fjolla.hajdari@bio-inspecta.al

Fjolla Hajdari
Përgjegjës i njësisë së Inspektimit
Klajdi Ceka

Zëvendës Menaxher / Menaxhere Cilësie / Përgjegjës i njësisë së Inspektimit
+355 (0)68 900 36 37
klajdi.ceka@bio-inspecta.al

Klajdi Ceka
Përgjegjës i njësisë së Certifikimit
Fjolla Hajdari

Administrim zyra në Kosovë / Përgjegjës i njësisë së Certifikimit
+383 49 818 558
fjolla.hajdari@bio-inspecta.al

Fjolla Hajdari
Certifikues
Klajdi Ceka

Zëvendës Menaxher / Menaxhere Cilësie / Përgjegjës i njësisë së Inspektimit
+355 (0)68 900 36 37
klajdi.ceka@bio-inspecta.al

Klajdi Ceka
Fjolla Hajdari

Administrim zyra në Kosovë / Përgjegjës i njësisë së Certifikimit
+383 49 818 558
fjolla.hajdari@bio-inspecta.al

Fjolla Hajdari
Klajdi Ceka

Zëvendës Menaxher / Menaxhere Cilësie / Përgjegjës i njësisë së Inspektimit
+355 (0)68 900 36 37
klajdi.ceka@bio-inspecta.al

Klajdi Ceka
Franziska Staubli